Ετοιμασίες...

Και εκεί που κλέβεις λίγο χρόνο για να γράψεις την ιστορία ανακαλύπτεις κάποια χαμένα διαμάντια...

Κυρίως το ντουέτο ...1.48 και μετά...

Whispers come back, mind loses track

I won't let it touch my lies


Howling, screaming, burning inside


I will not bow to you


See your wrath and loathing increasing


Feel the warmth of suns' appealing


Burning, twisting, you're not so strong


Oh, you are wrong


https://www.youtube.com/watch?v=Z_Ar0fAVHKU


Comments

Popular posts from this blog

Σκέψεις/σχόλια/φιλοσοφια για την μαγεία.

Heroic Fantasy: Mini review or pure fun?

Περί Ηρώων - το θέμα της Γκρίνιας